مرور برچسب

چهارشنبه سوری

پدر با من به چهارشنبه سوری بیا!

اسفند ماه که می رسد نگرانی ها نسبت به حوادث چهارشنبه سوریِ پیش رو هم سر باز می کنند. اما نگرانی به تنهایی کافی نیست، کاستن از مخاطرات نو ظهور این جشن آیینی در دست آگاهی و همت ما والدین است. آیینی با دو چهره متفاوت نبض ما- شاد بودن اتفاق…