مرور برچسب

رانندگی سالمندان

موانع رانندگی در سفر برای بیماران مغز و اعصاب

یک متخصص مغز و اعصاب درباره موانع رانندگی برای بیماران مغز و اعصاب می گوید: لازم است، نظام پزشکی، انجمن های پزشکی و راهنمایی رانندگی با یکدیگر پروتکلی را تنظیم کنند که در آن مشخص شود، کدام دسته از بیماران مغز و اعصاب اجازه رانندگی ندارند. نبض ما - مصاحبه: امیرحسین ورشوچی بیماری پارکینسون دکتر رحیم کهنسال، متخصص مغز و اعصاب در گفت و گو با نبض ما، در…
ادامه مطلب ...