مرور برچسب

بیماری ms در جوان ها

موانع رانندگی در سفر برای بیماران مغز و اعصاب

یک متخصص مغز و اعصاب درباره موانع رانندگی برای بیماران مغز و اعصاب می گوید: لازم است، نظام پزشكي، انجمن های پزشکی و راهنمایی رانندگی با یکدیگر پروتکلی را تنظیم کنند که در آن مشخص شود، کدام دسته از بیماران مغز و اعصاب اجازه رانندگی ندارند.…

بیماری MS از نمای نزدیک

بیماری MS یا «مولتیپل اسکلروزیس» از جمله بیماری ها ی مزمنی است که دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) را تحت تاثیر قرار می دهد. همه بیماران علائم یکسانی ندارند علائم بیماری MS بستگی به منطقه عصبی گرفتار دارد و می تواند شامل سرگیجه، بی حسی اندام…