بیمارستان

بخش داخلی

1 از 66

بخش تخصصی

1 از 104

بخش جراحی

1 از 5

بخش عمومی

1 از 62

پستهای اخیر

اکو قلب جنین یا نوار قلب جنین تستی مشابه با سونوگرافی است.این آزمایش به پزشک اجازه می دهد تا ساختار و عملکرد قلب کودک متولد نشده ی شما را بهتر بررسی کند. آن را به طور معمول در سه ماهه ی دوم ، بین هفته ی ۱۸تا ۲۴ بارداری انجام می دهند. نبض ما - در اکو قلب جنین از امواج صوتی استفاده می شود که توسط…
ادامه مطلب ...
بعد از سرطان پوست، سرطان پستان شایع ترین سرطان شناخته شده در ایالات متحده است. سرطان پستان می تواند هم در زنان و هم مردان رخ دهد ولى در زنان شایع تر است. نبض ما - سرطان پستان سرطانى است که درون سلول هاى سینه شکل می گیرد. حمایت قابل توجه براى هشیارى درباره سرطان و سرمایه گذارى در تحقیقات به بهبود…
ادامه مطلب ...