مرور برچسب

چند لیوان آب در روز باید خورد؟

از دست دادن آب به بدن چه آسیبی می زند؟

بیش از ۵۰% بدن انسان از آب تشکیل شده است. جالب تر این است که ۷۳% از مغز و ۸۳% از ریه ها را آب تشکیل می دهد. با وجود این برخی از ما به دلایلی آب کافی نمی نوشیم که این برای بدن می تواند به شدت خطرناک باشد. بیشترین ماده ای که در بدن موجود است…