مرور برچسب

موفقیت در سال جدید

در سال جدید به سادگی پول دار شویم

در آغاز سال نو بسیاری از ما به این فکر می کنیم که در سال جدید باید چه کارهایی انجام دهیم، چه موفقیت هایی به دست بیاوریم و به کجا برسیم. معمولا کسب و کارهای بزرگ یک دپارتمان مستقل برنامه ریزی دارند که وظیفه اش فکر کردن درباره همین موضوعات…

فنونی برای موفقیت در سال جدید!

روزهای ابتدایی سال جدید بهترین زمانی است که در آن می توان برنامه ریزی کرد و قرار و مدارهای شخصی را تنظیم نمود. این قرارهای شخصی را می توان اغلب در قالب جملاتی مشخص درنظر گرفت و راهنمایی برای موفقیت در سال جدید قرار داد. نبض ما- در ادامه…