مرور برچسب

آیا بیماری مننژیت کشنده است؟

اگر مننژیت درمان نشود!

مننژیت بیماری است که با زدن واکسن می توان از انواع آن پیشگیری کرد. اما اگر این بیماری بدون درمان باقی بماند، چه اتفاقی برای انسان رخ می دهد؟ در این ویدیوی آموزشی پزشکی با نبض ما همراه شوید. گردآوری-نبض ما مننژیت  چیست؟ مننژیت التهاب پوشش…