مرور رده

جهانگردی

جایگاه هنر معماری در ارمنستان

ایروان ارمنستان را شهر مجسمه ها نیز می توان نامید. چراییش را کسی برایم توضیح نداد اما ریموند ادعا میکرد که رشته مجسمه سازی و خصوصا معماری ارمنستان رتبه خوبی در جهان دارد. به گزارش نبض ما به نقل از بیا تا برویم، معماری ارمنستان را نمی توانم…